Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών η εξαίρεση των μνημείων από την ΕΤΑΔ

ΑΘΗΝΑ. Στον απόηχο του καταιγισμού των αντιδράσεων που ακολούθησαν την αρχική ανακοίνωση της υπαγωγής ακινήτων του Δημοσίου στο Υπερταμείο,

10
Ιανουαρίου / 2019

το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα γνωστοποιήσει την εξαίρεση των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς με θεσμικό τρόπο, μέσω της έκδοσης σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 
Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 Απόφασης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει: «Αναφορικά με τους 10.119 Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έτσι ώστε η γενική εξαίρεση, που είναι ρητή και ισχυρή στον νόμο και την Υπουργική Απόφαση, να εξειδικευτεί για καθέναν από τους ΚΑΕΚ που ταυτοποιούνται ως ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως προέκυψαν από τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
Η δημόσια γνωστοποίηση των ΚΑΕΚ που εξαιρούνται και δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ θα γίνει με θεσμικό τρόπο, μέσω της έκδοσης σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Διαψεύδονται έτσι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όσοι διακινούν σενάρια περί δήθεν μεταβίβασης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας».