Οι προπονήσεις στο πλαίσιο του 8ου Corfu Mountain Trail - πρόγραμμα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του 8ου Corfu Mountain Trail θα πραγματοποιηθούν τέσσερις προπονήσεις camp επάνω στα μονοπάτια του αγώνα.Οι προπονήσεις θα είναι

16
Δεκεμβρίου / 2018

χρονομετρημένες για όσους θελήσουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα μονοπάτια του Ultra Corfu Mountain Trail.
Οι προγραμματισμένες προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες :
• ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
• ΥΨΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (προπόνηση και κοπή πίτας)
• ΛΑΚΩΝΕΣ:ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (νυχτερινή)
• ΝΥΜΦΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΗ

Ελένη Κορωνάκη