19 θέσεις εργασίας για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Βίδο

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας έως δύο μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο

12
Ιουλίου / 2018

για την λειτουργία του θερινού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» που θα πραγματοποιηθεί στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητας και αριθμού ατόμων:
 

  • Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
  • Δυο  (02) Νοσηλευτές/τριες (ΤΕ Νοσηλευτών)
  • Τρείς (03) Γυμναστές/στριες (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού)
  • Δύο (02) Ναυαγοσώστες/στριες (ΔΕ)
  • Ένας / μία (01) Εικαστικός (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Ένας/μία (01) Αισθητικής Αγωγής  (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Ένας/μία (01) ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Τέσσερις (04) Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων)
  • Δύο (02) Καθαρίστριες (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
  • Δύο (02) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας, Σαμάρα 13 (ισόγειο κτιρίου πρώην Νομαρχίας), Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, εντός προθεσμίας τεσσάρων (04) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Παρασκευή 13/7/2018 έως και Τετάρτη 18/7/2018
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2661 3 62147 (κα. Β. Τρούσα).
 
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητήσουν στο Δημοτικό Κατάστημα στην ανωτέρω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr).