Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στις 18.30

12
Μαρτίου / 2018

για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του θέματος :
Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2013 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 37-4/14-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).