Εντοπίστηκε σπάνιο είδος γερανών από τον Φ. Δ. Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας

Κατά τις μηνιαίες μετρήσεις ορνιθοπανίδας που πραγματοποίησε το μήνα Φεβρουάριο 2018

12
Μαρτίου / 2018

το επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρησης Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας, εντοπίστηκε ένας σπάνιο είδος για την περιοχή, μια μικρή ομάδα γερανών στα υγρολίβαδα της Κερέντζας.

Ο Γερανός είναι καλοβατικό πτηνό της οικογενείας των Γερανιδών, που απαντάται και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Grus grus. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά πουλιά των υγροτόπων.

Έχει σταχτί χρώμα με μαύρο στον λαιμό, στο κεφάλι και στις άκρες των φτερούγων. Τα εσωτερικά φτερά των φτερούγων είναι πολύ μακριά και τον βοηθούν να πετάξει. Σχηματίζουν μια μαυριδερή φούντα, καλύπτοντας την ουρά του. Χαρακτηριστική επίσης είναι η κόκκινη «βούλα» στο επάνω μέρος του κεφαλιού του. 

Θεωρείται το πιο σπάνιο είδος πουλιού που έχει εμφανιστεί στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και προστατεύεται αυστηρά τόσο από την εθνική όσο και από τη διεθνή νομοθεσία. 

Ωστόσο σύμφωνα με τη iucn ( International Union for Conservation of Nature) θεωρείται ένα είδος με αυξητική τάση. Τα πουλιά αυτά είναι περαστικά από τη χώρα μας την περίοδο της μετανάστευσης. 

Είναι καταπληκτικοί ταξιδευτές και μπορούν να καλύψουν μέχρι 2.000 χιλιόμετρα χωρίς στάση, αλλά οι αποστάσεις που καλύπτονται ημερησίως είναι συνήθως 100 χιλιόμετρα, με μέση ταχύτητα 45 έως 65 χμ/ώρα, που με τη βοήθεια του ανέμου, μπορούν να φθάσουν μέχρι και 130 χλμ/ώρα.

πηγή: Φορέας Διαχείρησης Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας