Ο ΔΟΠΑΠ δημιουργεί μητρώο πολιτιστικών & αθλητικών φορέων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προκειμένου ο ΔΟΠΑΠ να δημιουργήσει μητρώο φορέων πολιτιστικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και να σχεδιάσει την δράση του για το έτος 2018, καλεί έως τις 28/2/2018, τους αρμόδιους φορείς όπως:

23
Φεβρουαρίου / 2018

  • Να ενημερώσουν τον Οργανισμό με ένα email (dopapk@yahoo.gr) ή fax (26610-47837) ή επιστολές (Δ/νση Πύλη Αγ. Νικολάου ) για τα στοιχειά του φορέα (επωνυμία, καταστατικό, νόμιμο εκπρόσωπο, στοιχειά επικοινωνίας ) και
  • Αποστολή σχετικών αιτημάτων τους για συνδιοργανώσεις εκδηλώσεις έτους 2018 συνοδευμένα από έκθεση – τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό προϋπολογισμό των απαιτούμενων προμηθειών η υπηρεσιών που χρειάζονται για τις εκδηλώσεις .