Τον Φεβρουάριο η ετήσια Γενική Συνέλευση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του ΔΟΠΑΠ, στο Φαληράκι.

11
Ιανουαρίου / 2018

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση αναφέρει:
 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:
· την αθλητική νομοθεσία
· το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας.
· τη σχετική απόφασή του της 10.1.2018
καλεί σε εφαρμογή του άρθρου 24 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Κ, τα σωματεία - μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) στο Φαληράκι – Κέρκυρα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.επικύρωση των πληρεξούσιων εγγράφων των αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2.διορισμός τριών (3) γραμματέων για την τήρηση κι επικύρωση των πρακτικών.
3.έκθεση διοικητικού απολογισμού
4.έγκριση διοικητικού απολογισμού
5.έκθεση οικονομικού απολογισμού
6.έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
7.έγκριση οικονομικού απολογισμού
8.έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Προεδρεύων της Γ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα (Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018), ώρα 19.00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης (άρθρο 27 παρ. 2 ισχύοντος καταστατικού Ε.Π.Σ.Κ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νόμιμα ορισθέντες αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ.Κ.»