Ένταξη νέων κατηγοριών δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος

Προθεσμία έως τις 26-12-2017

16
Δεκεμβρίου / 2017

Οι νέοι δικαιούχοι θα προέλθουν από τις ακόλουθες κατηγορίες:
- Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών και μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 % για τους οποίους ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.
- Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων.
- Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων.
- Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.