100 κατεστραμμένα δέντρα έχει κόψει μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική στη Νότια Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρέμβει μετά τη θεομηνία του Σαββάτου ενημερώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

13
Νοεμβρίου / 2017

Νότια Κέρκυρα: (Περιβόλι, Άγ. Θεόδωροι, Ποτάμι – Μώλος, Κρητικά)

α) εκατό (100) κοπές δένδρων,
β) τρεις διασώσεις ατόμων.

Παξοί: (Μπογιάτικα, Φοντάνα, Κακή Λαγκάδα, Άγ. Χαράλαμπος)
α) εξήντα (60) κοπές δένδρων.

Μέση Κέρκυρα: (Χρυσηίδα, Γουβιά, Ποταμός)
α) δέκα (10) αντλήσεις υδάτων.

Όλα τα συμβάντα αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα από την Υπηρεσία συνολικά με είκοσι (20) οχήματα και σαράντα (40) άτομα.