Θεατρικό εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ – νέος κύκλος μαθημάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για να διδάξουν στο θεατρικό εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το νέο κύκλο μαθημάτων 2017-2018, όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα εξής μαθήματα:

06
Σεπτεμβρίου / 2017

 

Α. Για το Παιδικό Τμήμα: Θεατρικό Παιχνίδι, Κίνηση, Αυτοσχεδιασμός.

Β. Για το Τμήμα Ενηλίκων: Υποκριτική, Ιστορία Θεάτρου, Δραματουργία, Αυτοσχεδιασμός, Κίνηση, Ορθοφωνία - Μουσική Θεάτρου, Κινηματογράφος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ  Γ. Θεοτόκη και Μαντζάρου, Δημοτικό Θέατρο. 2ος όροφος, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipethek@otenet.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Αίτηση ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας

β. Βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών

γ. Αποδεικτικά εμπειρίας

δ. Αναλυτική πρόταση για συγκεκριμένο πλάνο (π.χ. θεατρικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια ρόλων και τεχνικές δράματος, αξιοποίηση και δραματοποίηση παραμυθιών, μύθων, αυτοσχέδιων ιστοριών και θεατρικών κειμένων, σύγχρονη performance κλπ).

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 10 Oκτωβρίου 2017.

Η τελική επιλογή θα γίνει κατά την απόλυτη κρίση και αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.