Σαν σήμερα στην Κέρκυρα: 24 Μάρτη

Ανδρέας Δενδρινός (1868-1946)

Επιμέλεια: Γιώργος Ζούμπος

24
March / 2018

24 Μάρτη
 
1924: Ο αγροτικός βουλευτής Ανδρέας Δενδρινός υποβάλλει σχέδιο ψηφίσματος για οριστική λύση του αγροτικού ζητήματος της Κέρκυρας και παρακαλεί την κυβέρνηση να το δεχτεί, έτσι ώστε η πρώτη πράξη της κυβέρνησης να είναι υπέρ των αναξιοπαθούντων αγροτικών πληθυσμών

Επιμέλεια: Γιώργος Ζούμπος