Ferry timetables

28 January 2020

28
January / 2021

Corfu - Igoumenitsa: 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00
Igoumenitsa - Corfu: 03:30, 05:15, 06:30, 08:15, 10:00, 11:15, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:45, 20:30, 23:30
From/TO Diapontia Islands:  Corfu – Erikousa: 06:30, Erikousa – Mathraki: 08:50, Mathraki – Othonoi: 09:30, Othonoi – Mathraki: 10:15, Mathraki – Erikousa: 11:00, Erikousa – Corfu: 11:40
Lefkimmi – Igoumenitsa07:00, 11:00, 14:00, 17:00
Igoumenitsa – Lefkimmi: 08:30, 12:30, 15:30, 18:30