Ferry timetables

9 October 2020

09
October / 2020

Corfu - Igoumenitsa: 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, , 16:00, 17:00, 18:00, 21:00
Igoumenitsa - Corfu: 03:30, 05:15, 06:30, 08:15, 10:00, 11:15, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:45, 20:30, 23:30
Departure from Paxoi: 14:15
From/TO Diapontia IslandsAg. Stefanos – Mathraki: 10:15, Mathraki – Othonoi: 11:00, Othonoi – Mathraki: 15:45, Mathraki – Ag. Stefanos: 16:35
Corfu – Paxoi: 15:00 Paxoi – Corfu: 07:15, 16:30
Lefkimmi – Igoumenitsa: 06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 19:00  
Igoumenitsa – Lefkimmi: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 20:30