Ferry timetables

2 June 2020

02
June / 2020

Corfu - Igoumenitsa: 06:00, 07:30, 09:00, 10:15, 11:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, 21:00
Igoumenitsa - Corfu03:30, 05:15, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:45, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00, 21:00, 23:30
Departure from Paxoi: 13:45
From/TO Diapontia Islands:  Corfu – Erikousa: 06:30, Erikousa – Mathraki: 08:50, Mathraki – Othonoi: 09:30, Othonoi – Mathraki: 10:15, Mathraki – Erikousa: 11:00, Erikousa – Corfu: 11:40
Lefkimmi – Igoumenitsa: 06:30, 09:45, 12:00, 14:00, 16:00, 19:30 
Igoumenitsa –Lefkimmi: 08:15, 11:45, 14:00, 16:00,  18:00, 21:00