Δρομολόγια πλοίων

24 Σεπτεμβρίου 2020

24
Σεπτεμβρίου / 2020

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 05:15, 06:30, 08:15, 09:45, 11:15, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:45, 20:30, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:15
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Κέρκυρα – Παξοί: 15:00 Παξοί – Κέρκυρα: 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 19:00  
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 20:30