Δρομολόγια πλοίων

2 Ιουνίου 2023

02
Ιουνίου / 2023

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 02:30, 04:00, 05:30, 07:00, 08:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:00
Από και προς Διαπόντια νησιά: Αγ. Στέφανος – Ερείκουσα: 09:00, Ερείκουσα – Αγ. Στέφανος: 10:00, Αγ. Στέφανος – Μαθράκι: 11:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 12:00, Οθωνοί – Μαθράκι: 13:30, Μαθράκι – Αγ. Στέφανος: 14:20
Κέρκυρα – Παξοί: 14:30, Παξοί – Κέρκυρα: 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00, 19:00
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 20:30