Δρομολόγια πλοίων

2 Ιουλίου 2021

02
Ιουλίου / 2021

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 04:00, 06:30, 08:15, 10:00, 11:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45, 17:45, 18:45, 21:00, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:15
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40,
Αγ. Στέφανος – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 11:00, Οθωνοί – Μαθράκι: 13:30, Μαθράκι – Αγ. Στέφανος: 14:20
Κέρκυρα – Παξοί: 08:30, 15:15, Παξοί – Κέρκυρα: 07:15, 17:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 19:00
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 06:00, 08:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 20:30