Δρομολόγια πλοίων

10 Ιουνίου 2021

10
Ιουνίου / 2021

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 04:00, 06:30, 08:15, 10:00, 11:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45, 17:45, 18:45, 21:00, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:15
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 09:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:55, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:35, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:15, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 12:00
Κέρκυρα – Παξοί: 08:30, 13:30, 16:00,  Παξοί – Κέρκυρα: 07:15, 12:00, 14:45
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 19:00
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:00, 11:30, 13:30, 15:00, 17:15, 20:30