Δρομολόγια πλοίων

2 Απριλίου 2020

02
Απριλίου / 2020

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:00, 10:30, 12:15, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 05:00, 08:00, 11:30, 14:00, 15:45, 18:30, 23:00
Αναχώρηση από Παξούς: 13:00
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Κέρκυρα – Παξοί: -  Παξοί – Κέρκυρα: -
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:30, 12:30, 16:30, - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη:  09:00, 14:00,  18:00