Δρομολόγια πλοίων

28 Ιανουαρίου 2020

28
Ιανουαρίου / 2021

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 05:15, 06:30, 08:15, 10:00, 11:15, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:45, 20:30, 23:30
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:00, 11:00, 14:00, 17:00
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:30, 12:30, 15:30, 18:30