Δρομολόγια πλοίων

4/5/6 Ιουλίου 2020

04
Ιουλίου / 2020

Σάββατο 4.7.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 10:30, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 05:15, 08:00, 09:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:00, 23:30
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00  
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:00, 11:30, 13:30, 15:30,  17:30, 20:30
 
Κυριακή 5.7.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 10:30, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 05:15, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:00, 20:30, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 13:45
Από και προς Διαπόντια νησιά: -
Κέρκυρα – Παξοί: 09:00, 18:15 Παξοί – Κέρκυρα: 17:00
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00  
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:00, 11:30, 13:30, 15:30,  17:30, 20:30
 
Δευτέρα  6.7.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 10:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 05:15, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 21:00, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 13:45
Από και προς Διαπόντια νησιά: Αγ. Στέφανος – Ερείκουσα: 08:00, Ερείκουσα – Αγ. Στέφανος: 09:00, Αγ. Στέφανος – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 11:00, Οθωνοί – Μαθράκι: 14:00, Μαθράκι – Αγ. Στέφανος: 14:50,
Κέρκυρα – Παξοί: 15:30 Παξοί – Κέρκυρα: 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00  
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:00, 11:30, 13:30, 15:30,  17:30, 20:30