Δρομολόγια πλοίων

31 Ιανουαρίου 2023

31
Ιανουαρίου / 2023

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 08:30, 09:15, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:30, 04:00, 06:30, 08:15, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:30, 23:30
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 09:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:55, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:35, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:15, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 12:00
Κέρκυρα – Παξοί: 13:45, 16:30, Παξοί – Κέρκυρα: 07:15, 15:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:00, 11:00, 14:00, 17:00
Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:30, 12:30, 15:30, 18:30