Διαδικτυακό εργαστήριο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ιστορία, αξιοθέατα, τουριστικό μάρκετινγκ

Διαδικτυακό εργαστήριο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ιστορία, αξιοθέατα, τουριστικό μάρκετινγκ

Το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, φώτο αρχείου

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ.

27
Μαΐου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ι. Π. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “ From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS”, Approdi Plus project, διοργανώνει εκπαιδευτικό διαδικτυακό Εργαστήριο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεταφορά γνώσης προς τους εκπαιδευόμενους ως προς τις παρακάτω θεματικές:

1.Η Ιστορία της Κέρκυρας και η τουριστική της «εμπειρία»: κύρια τουριστικά αξιοθέατα – ιστορικού, πολιτιστικού και θαλάσσιου ενδιαφέροντος, συνδέσεις με αρχαίους λιμένες κ.α.

2.Αρχαιολογικά Αξιοθέατα της Κέρκυρας: αρχαιολογικά ευρήματα, περιγραφή περιοχών ενδιαφέροντος, μεθοδολογία, εργαλεία, ανακαλύψεις, αναφορές κ.λπ.
3.Τουριστικό Μάρκετινγκ – βιώσιμος τουρισμός – ενίσχυση της πολιτιστικής
κληρονομιάς: προωθητικές ενέργειες για νέες μορφές βιώσιμου τουρισμού, πώς άλλαξε η στρατηγική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρηματοδοτικά εργαλεία προς αξιοποίηση για ανάκαμψη μετα-COVID κ.λπ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

https://support-874.my.webex.com/support- 874.my/j.php?MTID=mb1ee84cc62f95ef916dd564f96728590
Πληροφορίες: Παύλος Φιλιππίδης, email: [email protected] / Τηλ: 210-380075

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 03/06/2022,

Σύνδεσμος Διαδικτυακού Εργαστηρίου: https://support-874.my.webex.com/support-
874.my/j.php?MTID=mb1ee84cc62f95ef916dd564f96728590

10.30-10.45, Εναρκτήριος Χαιρετισμός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, Καθ. Παππάς Θεόδωρος- Ιόνιο Πανεπιστήμιο
10.45-11.00 Παρουσίαση του Έργου APPRODI PLUS, Παύλος Φιλιππίδης – Living Prospects, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Μέρος 1ο

11.00-11.20, Η Ιστορία της Κέρκυρας και η τουριστική της «εμπειρία» *, Κύρια τουριστικά αξιοθέατα – ιστορικού, πολιτιστικού και θαλάσσιου, ενδιαφέροντος, συνδέσεις, λιμένες κ.λπ., Ντίνος Δουκάκης - Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εξωτερικός συνεργάτης έργου.

Μέρος 2ο

11.20-11.40, Αρχαιολογικά αξιοθέατα της Κέρκυρας *, Αρχαιολογικά ευρήματα, περιγραφή περιοχών ενδιαφέροντος, μεθοδολογία, εργαλεία, ανακαλύψεις, αναφορές κ.λπ., Καθ. Παππάς Θεόδωρος – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Μέρος 3ο

11.40-12.00, Τουριστικό Μάρκετινγκ – βιώσιμος τουρισμός – ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς Προωθητικές ενέργειες για νέες μορφές βιώσιμου τουρισμού, Σεμπάστιαν Βασιλείου - Living Prospects, ΜΑ Διαφήμιση & Μάρκετινγκ
12.00-12.30, Συμπεράσματα - Ανοικτός Διάλογος, * Οι παρουσιάσεις θα προβληθούν βιντεοσκοπημένες.

Το Έργο APPRODI PLUS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας (Instrument of Pre-accession Assistance -IPA ΙΙ)
Λίγα λόγια για το έργο APPRODI PLUS

Το εργαστήριο διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου APPRODI PLUS «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations», για το πρόγραμμα INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020. Ένας από τους στόχους του προγράμματος και του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης στην Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Ειδικότερα, η προσέγγιση του έργου APPRODI PLUS βασίζεται σε μια πολυτροπική ενοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων:
- Εικονικοποίηση (Virtualization): τα νέα μοντέλα σχεδιασμού για τις μορφές τουρισμού μετά-COVID εποχή, δεν μπορούν να αγνοήσουν τη δημιουργία χαρτών σεναρίων που συνδέονται με τις συνολικές συνθήκες υλικοτεχνικής πρόσβασης σε χώρους, ακόμη και όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και τις τυπικές απαιτήσεις.

- Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence): ο τουριστικός σχεδιασμός που συνδέεται με την ευρεία εφαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ιστοσελίδες YUI) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για νέες μορφές τοπικής ανάπτυξης που συνδέονται με τον τουρισμό.
- Δια-τομεοποίηση (Inter-Sectorization): οι νέες μορφές τουριστικού σχεδιασμού δεν
μπορούν να αποσπαστούν από μια πιο ακριβή ενοποίηση με τους παραδοσιακούς και καινοτόμους τομείς: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, Υπηρεσίες, Γεωργία, Τρόφιμα, Αναψυχή, Διαμονή.

Το Εταιρικό Σχήμα έργου:

1. Επικεφαλής Εταίρος: University of Teramo (Ιταλία)
2. Εταίρος 2: Ca’ Foscari University of Venice (Ιταλία)
3. Εταίρος 3: Municipality of Durres (Αλβανία)
4. Εταίρος 4: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (Ελλάδα)
5. Εταίρος 5: Dubrovnik Development Agency DURA (Κροατία)
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεταφορά γνώσης προς τους εκπαιδευόμενους ως προς τις παρακάτω θεματικές:

1. Η Ιστορία της Κέρκυρας και η τουριστική της «εμπειρία»: κύρια τουριστικά αξιοθέατα – ιστορικού, πολιτιστικού και θαλάσσιου ενδιαφέροντος, συνδέσεις με αρχαίους λιμένες κ.α.
2. Αρχαιολογικά Αξιοθέατα της Κέρκυρας: αρχαιολογικά ευρήματα, περιγραφή περιοχών ενδιαφέροντος, μεθοδολογία, εργαλεία, ανακαλύψεις, αναφορές κ.λπ.
3. Τουριστικό Μάρκετινγκ – βιώσιμος τουρισμός – ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προωθητικές ενέργειες για νέες μορφές βιώσιμου τουρισμού, πώς άλλαξε η στρατηγική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρηματοδοτικά εργαλεία προς αξιοποίηση για ανάκαμψη μετα-COVID κ.λπ.