Πείτε τι εργαζόμενοι σας λείπουν

Πείτε τι εργαζόμενοι σας λείπουν

Την κάλυψη των κενών από τους εγγεγραμμένους ανέργους υπόσχεται ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας.

24
Μαΐου / 2022

ΖΑΚΥΝΘΟΣ.  Μέχρι τις 31 Μαΐου οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν  τις κενές θέσεις ανά ειδικότητα στην πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι σύμβουλοι της οποίας θα υποδείξουν τους εγγεγραμμένους ανέργους στο Μητρώο ανέργων, για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας μέχρι τις 15 Ιουνίου ώστε να ακολουθήσει η τροποποίηση της ΚΥΑ για το 2022 και οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν την βάση για τη διετία 2023-24.

Στην τρέχουσα ΚΥΑ για τα έτη 2021-22 διαπιστώθηκε πως σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς για παράδειγμα, για την Π.Ε. Ζακύνθου προέβλεπε μόνο 20 θέσεις αλιεργατών.

Μέσα από την διαβούλευση προέκυψε η ανάγκη για την τροποποίηση της ΚΥΑ και ακολούθησε το αίτημα μας προς το Υπουργείο Εργασίας.