Βραδιά λυρικού τραγουδιού στην Ιόνιο Ακαδημία

Βραδιά λυρικού τραγουδιού στην Ιόνιο Ακαδημία

Ρόζα Πουλημένου

Πιανιστική Συνοδεία: Μαριλένα Ελούλ, υπεύθυνη καθηγήτρια: Ρόζα Πουλημένου

20
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η κατεύθυνση Μονωδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει βραδιά λυρικού τραγουδιού στις 25 Ιανουαρίου στην Ιόνιο Ακαδημία και ώρα 7μ.μ.
Θα ακουστούν έργα : Mozart, Handel, Bellini, Puccini, Verdi, Rossini κ.α.
Πιανιστική Συνοδεία: Μαριλένα Ελούλ, υπεύθυνη καθηγήτρια: Ρόζα Πουλημένου 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ