Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) θα είναι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

21
Οκτωβρίου / 2021

στις 18.30 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.
Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

- Ανακοινώσεις.
- Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 

1. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα στο νησί μας και οι σοβαρές συνέπειες για τον Δήμο μας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

2. Απολογισμός έργου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

3. Έγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης της λυθείσας Αναπτυξιακής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Φαιάκων και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

4. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως της αίθουσας του Στούντιο του Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου στο Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

5. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

6. Νέα έγκριση περί αποδοχής χρηματοδότησης και ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «IRC-HERMES (InterRegional culture Management e-System) του προγράμματος Βαλκανικής – Μεσογείου (Balkan Mediterranean) 2014-2020» με κωδικό ΣΑΕΠ 6226 & ΣΑ 20108ΕΠ62260001 με την επωνυμία Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

7. Έγκριση εποχικής λειτουργίας της Επιχείρησης με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΜΕΞΑ ΑΚΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

8. Έγκριση τροποποίησης Μνημονίου Συνεργασίας και Επικαιροποίησης της Σύστασης Διαθεσμικού – Διεπιστημονικού Φορέα Διαχείρισης Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9. Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, όπως επίσης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για το έτος 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).

10. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 643/69472/24.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»:  «3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
  •  Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή 
β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού). 
  • Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης. 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης».
 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, να μας ενημερώσουν απαραιτήτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ([email protected]) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.30, προκειμένου να τους αποστείλουμε την ψηφιακή πρόσκληση.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός