Προβλήματα υδροδότησης στην πόλη και τον Πέλεκα

Προβλήματα υδροδότησης στην πόλη και τον Πέλεκα

Στον Πέλεκα εξακολουθούν τα προβλήματα πίεσης του νερού στο δίκτυο.

12
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αποκαταστάθηκε στις 11:00 η υδροδότηση περίξ της Στρατιάς (στη Γαρίτσα και προς το Κανόνι). Το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ δούλεψε Κυριακή πρωί να αποκαταστήσει από μέρες διαρροή του αγωγού, που δσυκόλευε τη ζωή του οικισμού ειδικά των ισογείων.

Στον Πέλεκα εξακολουθούν τα προβλήματα πίεσης του νερού στο δίκτυο. Προβλήματα που σύμφωνα με την επιχείρηση οφείλονται στην λειτουργία του αντλιοστασίου. Οι τεχνικοί της ΔΕΥΑΚ εργάζονται για την αποκατάσταση της πίεσης ώστε να φτάνει επαρκώς και στα ψηλότερα σημεία του χωριού.