Καθαρισμοί βλάστησης από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας

Καθαρισμοί βλάστησης από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ενημερώνει για τους πρόσφατους καθαρισμούς στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

30
Ιουλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, έγινε εντοπισμός και ψηφιοποίηση από δυρυφορικες εικόνες και επιτόπιες αυτοψίες.

Ο αντιδήμαρχος Χάρης Γιώτης ενημερώνει «Μετά από υποδείξεις των Προέδρων των Κοινοτήτων και της Πυροσβεστικής έγιναν καθαρισμοί από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δέντρων για αποφυγή  πυρκαγιών  και διάνοιξη οδών για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων της Πυροσβεστικής:

Δημοτική ενότητα  Αχιλλείων 110 χμ
Δημοτική ενότητα Φαιάκων 96 χμ
Παρελίων 80% από 109 χλμ.
Οθωνοί 22. Χλμ
Ερεικούσσα 15 χλμ
Μαθράκι  12
Συνεχίζουμε...»