Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αναβάθμιση τα πειραματικά σχολεία στην Κέρκυρα

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αναβάθμιση τα πειραματικά σχολεία στην Κέρκυρα

Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλοις

Τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν κέντρα εφαρμογής και διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και η ύπαρξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής κουλτούρας

14
Μαΐου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή τον ορισμό τριών σχολείων στα Ιόνια Νησιά ως "πειραματικών" και σε απάντηση των επικριτικών ανακοινώσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Κέρκυρας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων αναφέρει: 
 
«Αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά προσδίδει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (11/05/2021) να χαρακτηρίσει τρεις Σχολικές Μονάδες ως Πειραματικές, το 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας (Αθηναγόρειο) και το 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Άγγελος Σικελιανός).

Τα Ιόνια Νησιά κι ειδικότερα η Κέρκυρα στερούταν του σημαντικού θεσμού των Πειραματικών Σχολείων. Η έλλειψη του συγκεκριμένου τύπου σχολείου σε μια περιφέρεια με ιδιαίτερα πλούσιες αναφορές στην τέχνη, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση ήταν έντονα αισθητή στις τοπικές κοινωνίες.
Ιδιαιτέρως το νησί της Κέρκυρας, που είναι έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τμήματα Ιστορίας, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών παρέχει δυνατότητες διασύνδεσης με τις Πειραματικές Σχολικές Μονάδες και έπρεπε να αποτελέσει τόπο ίδρυσης Πειραματικών Σχολείων.

Τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν κέντρα εφαρμογής και διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και η ύπαρξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής κουλτούρας στην περιφέρειά μας. Οι πειραματικές μονάδες συμμετέχοντας στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, στη διάχυση καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών και εκπαίδευσης, στοχεύουν στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας, τα σχολεία αυτά αποκτούν σύγχρονο λειτουργικό και κοινωνικό ρόλο στην εκπαίδευση εναρμονισμένο με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας και της τεχνολογίας».