Η δράση «ZoomIntoIonio» για μαθητές Λυκείου τα ερχόμενα δύο Σ/Κ

Η δράση «ZoomIntoIonio» για μαθητές Λυκείου τα ερχόμενα δύο Σ/Κ

Η δράση «ZoomIntoIonio» απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες του Λυκείου, ιδίως της Γ΄ τάξης, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

13
Μαΐου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει τη δράση που διοργανώνεται με τη μορφή διαδικτυακών παρουσιάσεων με τίτλο « ZoomIntoIonio», στις 15-16 Μαΐου και 22-23 Μαΐου 2021. Η δράση «ZoomIntoIonio» απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες του Λυκείου, ιδίως της Γ΄ Λυκείου, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 
Συγκεκριμένα, στις 15-16 Μαΐου 2021, οι Πρόεδροι και Καθηγητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα οικεία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εστίαση –μεταξύ άλλων– στο αντικείμενο των σπουδών, στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και στις προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων. Στον πίνακα ακολούθως παρατίθενται οι σύνδεσμοι πρόσβασης στα εικονικά δωμάτια των παρουσιάσεων.

Στην τρίτη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός της συνεδρίασης, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά οι μαθητές/τριες για την είσοδό τους στο εικονικό δωμάτιο, μέσω της πλατφόρμας webex:

Σάββατο 15/5
 
Παρουσιάσεις Τμημάτων,
18.00-20.00
 
Σύνδεσμος  για  την  είσοδο  στο  εικονικό  δωμάτιο Meeting
Number
https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom- into-ionio  
1378951932
Κυριακή 16/5
Παρουσιάσεις
Τμημάτων,  
18.00-20.00
Σύνδεσμος  για  την είσοδο  στο  εικονικό  δωμάτιο Meeting
Number
 
https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom-nto-ionio
 
1378951932
 
Η δράση «ZoomIntoIonio» θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο σαββατοκύριακο (22-23 Μαΐου 2021), οπότε και θα διοργανωθούν ατομικές συναντήσεις μαθητών/μαθητριών με μέλη ΔΕΠ από κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα σε εικονικά δωμάτια.