Σχολική στέγη, ένα διαρκές έγκλημα

Σχολική στέγη, ένα διαρκές έγκλημα

Γράφει ο Κώστας Γκούσης

23
Μαρτίου / 2021

Διαπιστώνει η κ. Περιφερειάρχης ότι «Κανένας Δήμος του Ιονίου δε ζήτησε από τη Περιφέρεια αναβάθμιση των σχολείων», ούτε για πρώτη φορά όμως ούτε για δεύτερη…

Από το 2015 έως και σήμερα κανένας Δήμος στα Ιόνια νησιά δεν κατέθεσε (επαρκή) φάκελο ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ πρόταση για ανέγερση ή επέκταση σχολείου. Ενώ η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατάρτισε από τότε πίνακα προτεραιοποίησης  των αναγκών σε σχολική στέγη για όλα τα σχολεία της Περιφέρειας και ενώ και η ΠΙΝ έβγαλε την αντίστοιχη πρόσκληση, το ενδιαφέρον ή η ικανότητα των Δήμων μας δεν απέδωσε ούτε μια αίθουσα. Εξαιρείται ο Δήμος Λευκάδας που δεν είχε τέτοιες ανάγκες και σωστά δεν πήρε λεφτά. Ένα σημαντικό ποσό από τα χρήματα αυτά (από το ΕΣΠΑ 2017-13, συνεχιζόμενο στο 2014-20), περίπου 3.3 εκ. ευρώ, το κατανείμαμε για ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας, κατά τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν για το κάθε σχολείο, και έχει ήδη παραδοθεί.

Τα προβλήματα που παρουσίασαν οι Δήμοι (εκτός της αδιαφορίας), ήταν η προετοιμασία για τη διάθεση οικοπέδου, και η κτιριακή μελέτη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κτιριακές Υποδομές Α. Ε. δεν έδειξαν καμία διάθεση να βοηθήσουν (έχοντας την εμπειρία των μελετών), άλλωστε Α.Ε. είναι, γιατί να βοηθήσουν αν δεν πάρουν τη δουλειά; Κάποιοι φρόντισαν να καταργήσουν νωρίς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, προς όφελος των Α.Ε.

Σύμφωνα με τον πίνακα προτεραιοποίησης  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τα σχολικά κτίρια, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις σε 149 σχολικές μονάδες, ενώ 32 από αυτές αφορούν σε ανέγερση νέας υποδομής, για όλη την Περιφέρεια, και η Κέρκυρα χρειάζεται τη μερίδα του λέοντος.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν καλυφθούν με τις ίδιες αποτυχημένες μεθόδους, και αυτοί που επιδιώκουν σήμερα να αναθέσουν στους Δήμους περισσότερες αρμοδιότητες στην εκπαίδευση, στην πράξη επιδιώκουν την πλήρη υποβάθμισή της.

Υπάρχει δυνατότητα, η ΠΙΝ και το Υπουργείο Παιδείας να συνεργαστούν, με σοβαρή χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου, ώστε να εκπονηθεί ευρύ πρόγραμμα σχολικών υποδομών για όλη την Περιφέρεια, και αυτό το δικαιούμαστε γιατί καμιά άλλη περιφέρεια δεν έχει τις δικές μας ελλείψεις.

Υ.Γ. Από τη νέα Σχ. Χρονιά πρόκειται να ιδρυθούν από ένα Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο ανά βαθμίδα εκπ/σης  και Νομό, σύμφωνα με νόμο του Υπ. Παιδείας. Προφανώς θα ιδρυθεί το νέο σε κάποιο από τα υπάρχοντα σχολεία (από αυτά που μας περισσεύουν), τα οποία και θα καταργηθούν.

Κώστας Γκούσης