Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΟΧΕ την Κυριακή 21/3

Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΟΧΕ την Κυριακή 21/3

ΑΘΗΝΑ. Πολλές είναι οι αναβολές σε εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών της χώρας λόγω κορονοϊού και απαγόρευσης μετακίνησης

04
Φεβρουαρίου / 2021

από νομό σε νομό. Έτσι, υπάρχουν συνέχεια αναβολές, όπως έχει γίνει με την ΕΠΟ που έχει πάρει τρεις μέχρι τώρα, ενώ η Ομοσπονδία του κρίκετ πάει για τις 20 Μαρτίο. Η Ομοσπονδία του χάντμπολ όρισε εκλογική Γ.Σ. για την Κυριακή 21 Μαρτίου με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί, ενώ έχει και τις εναλλακτικές λύσεις.
 
Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), κατά τη συνεδρίασή , της 29ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00, στη Βέροια, στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ», οδός 16ης Οκτωβρίου 5Α ή, εναλλακτικά, αν υπάρξει πρόβλημα λόγω του COVID-19, στη Θεσσαλονίκη στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που υπάρξει και πάλι το πιο πάνω πρόβλημα στις παραπάνω πόλεις, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος, ανάλογα με τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες λόγω του COVID-19, να μεταβάλει την πόλη και τον χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ., ορίζοντας άλλη πόλη διεξαγωγής αυτής και ενημερώνοντας με σχετική ανακοίνωση τα σωματεία – μέλη για τη μεταβολή προ 3 ημερών.

Τέλος, εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4767/2020, όπως η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν σε ημερομηνία που θα ορίσει εκ νέου και οι σχετικές αποφάσεις κατ΄ αυτές ληφθούν με τη χρήση των πλέον πρόσφορών ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών».
 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και κάποια διαδικαστικά, με τις λεπτομέρειες να είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα https://www.handball.org.gr.
 
Η Κέρκυρα θα έχει δυο ψήφους από Φαίακα και Κερκυραϊκό ΓΣ και θα εκπροσωπηθούν από έναν αντιπρόσωπο το καθένα, με την ΟΧΕ να διευκρινίζει: «Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο».

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ