Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της ΠΙΝ

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της ΠΙΝ

φώτο αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010, θα πραγματοποιηθεί ειδική

18
Ιανουαρίου / 2021

δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με αποκλειστικό θέμα: «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020».

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ