Πρώην Club Med: Η πλειοψηφία της απόφασης για χρήμα

Πρώην Club Med: Η πλειοψηφία της απόφασης για χρήμα

Γράφει ο Σπύρος Βλάχος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης "Πρώτα η Κέρκυρα".

23
Νοεμβρίου / 2020

Η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, να καταβληθεί στο Δήμο, ως αντίτιμο, αντί της παραχώρησης εδαφικής έκτασης 70 στρεμμάτων περίπου από τη σύνολη οικοπεδική έκταση, του πρώην Club Med, στη Δασιά, το ποσό των  2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη ταυτόχρονη, όχι πλέον υποκρυπτόμενη, βούληση των συναδέλφων, που στηρίζουν τη τελική απόφαση, για ‘’επεκτατική’’ δόμηση στο ίδιο οικόπεδο, από την ιδιοκτήτρια εταιρία προκάλεσε έντονες συζητήσεις - διαμαρτυρίες από τοπικούς φορείς και συμπολίτες.

Με την απόφαση κατά πλειοψηφία, του Δ.Σ. και εκ της διαζευκτικής εκδοχής της απόρριψης της πρότασης για παραχώρηση γης, ουσιαστικά στους συμπολίτες μας, με σκοπό τη διαχείριση της, ανάλογα με τις ανάγκες των, αναβιώνει το έλλειμμα σχεδιασμού και υλοποίησης  έργων από τη Δημοτική Αρχή.

Είναι προφανές ότι στην επιλογή της καταβολής του αντιτίμου των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συνέκλιναν αυτοδιοικτητικές παρατάξεις που ιδεολογικά παρουσιάζουν ‘’σύμμεικτες’’ πολιτικές θέσεις, που αρνούμαι να δεχθώ, ότι αυτοδιοικητικά συναντώνται στο πεδίο της ομοειδούς διαχείρισης τέτοιων σημαντικών θεμάτων.

Απέναντι σε τέτοια σημαντικά θέματα αυτοδιοικητικής διαχείρισης είναι η κοινότητα των πολιτών μ’  εκφρασμένες από το μακρι,νό και κοντινό παρελθόν αναφορές - παρεμβάσεις (π.χ. Βίδο) που οραματίζεται, με άλλες επιλογές, τα κριτήρια οφέλους του κοινωνικού συνόλου.

Το όφελος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να εξανεμισθεί σε φιέστες ή άλλες εκδηλώσεις που πιθανόν να μην προσεγγίζουν τα ποιοτικά κριτήρια των συμπολιτών μας, ενώ από τη παραχώρηση της γης προφανώς θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των, εάν οι εκάστοτε αυτοδιοικητικοί ‘’παράγοντες’’ ενσωματώσουν στο λεξιλόγιο των τους όρους συνδιαχείρηση – αυτοοργάνωση κ.α..

Και κάτι τελευταίο: εμείς οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης με ποια κριτήρια συνειδητής υπόληψης θ’ αντιμετωπίσουμε τους μικροεπιχειρηματίες της περιοχής Δασιάς που πιθανόν να αυτοεξαιρεθούν από τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες τους για αυτονόητους λόγους, τους εργαζόμενους στο τουρισμό, όταν το ‘’μεροκάματο’’ καθορίζεται από τις ανάγκες που δημιουργούν οι πλουσιότεροι, αλλά ακόμη και τους επιγόνους μας που δεν θα μπορούν να βιώσουν το φυσικό περιβάλλον από την αισθητική ασφυξία ενός κτιριακού ‘’κολοσσού’’;

Σπύρος Βλάχος
Δημοτικός Σύμβουλος –
του συνδυασμού ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ