Διαδραστική μέθοδος εκμαθήσεως των αρχαίων ελληνικών σε νήπια, παιδιά και εφήβους

Διαδραστική μέθοδος εκμαθήσεως των αρχαίων ελληνικών σε νήπια, παιδιά και εφήβους

ΑΘΗΝΑ. Εδώ και 18 χρόνια λειτουργεί μία Εστία Πολιτισμού στον Πειραιά, το βιβλιοπωλείο ΑΙΓΗΙΣ με στόχο

23
Σεπτεμβρίου / 2020

την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ελληνικής ταυτότητας του σύγχρονου Έλληνα.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχει δημιουργηθεί μία μέθοδο εκμαθήσεως των αρχαίων ελληνικών σε νήπια, παιδιά και εφήβους, διαδραστική και ψυχαγωγική με απώτερο σκοπό να αγαπήσουν τα παιδιά την γνώση και να την αγκαλιάσουν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.
Οι μύθοι του Αισώπου, η Μυθολογία και η Φιλοσοφία που διδάσκονται χτίζουν χαρακτήρες και φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τις έννοιες της αρετής της φρόνησης και της ελευθερίας, που τόσο έχουν ανάγκη σήμερα. Αντλούν πρότυπα και αξίες από τα κείμενα, ενώ παράλληλα ψυχαγωγούνται.
Λόγω των  συνθηκών που δημιουργήθηκαν αναπτύχθηκε η μέθοδος αυτή διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία.  Σκοπός είναι η επικοινωνία με όλη την Ελλάδα και τους έλληνες του εξωτερικού.
Αρκεί μία ώρα την εβδομάδα να αφιερώσει ένα παιδί  στο διαδίκτυο από την τρυφερή ηλικία των 5 ετών και το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό.

 Πώς τα αρχαία ελληνικά κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα

Όλοι το υποπτεύονταν, αλλά τώρα πλέον είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός: Η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών στα παιδιά τα ωφελεί ποικιλοτρόπως. Κοντολογίς, τα κάνει εξυπνότερα, κοινωνικότερα, διευρύνει τους ορίζοντες τους, βελτιώνει την ορθογραφική ικανότητά τους, τη μνήμη, την αναγνώριση του προφορικού λόγου!
Ο άνθρωπος πίσω από την τεκμηρίωση της ευμενούς επίδρασης των αρχαίων ελληνικών στα παιδιά είναι η Άννα Γραβάνη, πτυχιούχος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ιθύνων νους της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Υπάρχουν οφέλη από την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών για τη γλωσσική - γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (ομιλητών της νέας ελληνικής γλώσσας;».

Η πρωτοποριακή μεταπτυχιακή έρευνά της έγινε δεκτή από τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Dundee (Σκοτία). Όπως μας εξήγησε η ίδια, «η εκμάθηση μιας γλώσσας συνδέεται με πτυχές της ψυχικής και της γνωστικής λειτουργίας του ατόμου. Η Γνωστική Ψυχολογία μελετά πώς ένα άτομο αποκτά γνώση. Οι γνωστικές λειτουργίες, μέσω των οποίων κατακτούμε τη γνώση, είναι η αντίληψη, η μνήμη, η γλώσσα, η σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων».
Σκοπός της έρευνάς της ήταν να εξετάσει αν η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών έχει θετικό αντίκτυπο στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Στην έρευνα χρησιμοποίησε τεστ αξιολόγησης γλωσσικών - γνωστικών λειτουργιών και εκεί έγινε σύγκριση δύο ομάδων (παιδιά που παρακολουθούσαν μαθήματα αρχαίων ελληνικών και παιδιά που δεν είχαν επαφή με τα αρχαία ελληνικά). Τα αποτελέσματα - συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι «υπήρξαν οφέλη από την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών στους ψυχογλωσσικούς τομείς: ορθογραφική ικανότητα, αναγνώριση γραπτού λόγου (ανάγνωση), αναγνώριση προφορικού λόγου, απόδοση εννοιών - ορισμός λέξεων, μνημονική ικανότητα και μορφολογική και σημασιολογική επεξεργασία σύνθετων λέξεων». Η συζήτηση μαζί της είναι διαφωτιστική.

Βιβλιοπωλείον Αιγηίς – Βασ. Γεωργίου Α' 11 – Πειραιάς
Τηλ. 210 4100 286/219
Email: [email protected]
www aegeeis.gr - facebook.com/Aegeeis.Books