Θέμα απαλλαγής από δημοτικά τέλη λόγω COVID-19 βάζει ο Γ. Τρεπεκλής

Θέμα απαλλαγής από δημοτικά τέλη λόγω COVID-19 βάζει ο Γ. Τρεπεκλής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο επικεφαλής της παράταξης «Κέρκυρα να ζεις» προτείνει να τεθεί το θέμα στην επόμενη δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων.

29
Μαρτίου / 2020

Αναλυτικά η πρόταση του Γιάννη Τρεπεκλή

Στο πλαίσιο της διαμορφωθείσας συγκυρίας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιού COVID-19, πέραν των οδυνηρών επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού, έχουν δημιουργηθεί σοβαρές αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε πλήθος εργαζομένων και επιχειρήσεων. Η σοβαρότητα των στιγμών, καταδεικνύει αφενός το καταπείγον του θέματος και αφετέρου την υποχρέωση του Δήμου μας να μην βρίσκετε πίσω από τις εξελίξεις.
 
Είναι αναγκαίο και αυτονόητο ο Δήμος μας να λάβει μέτρα στήριξης και οικονομικής ανακούφισης σε όλους όσους έχουν πληγεί, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση, με τις λιγότερες όσο το δυνατόν επιπτώσεις. Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών προβλέψεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20/3/2020) εισηγούμαστε ως μια πρώτη δέσμη μέτρων τα ακόλουθα:
 
• Την απαλλαγή από την καταβολή τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου χώρου, λόγω υποχρεωτικής διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητάς τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι περιοριμοί.
 
• Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.
 
 • Πλήρης απαλλαγή από την καταβολή των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν την λειτουργία τους, με αυστηρούς όμως περιορισμούς υπό το καθεστώς της διανομής προιόντων και take away, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.
 
• Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, όλων των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή ή λύθηκε με καταγγελία από τον εργοδότη ή αποχώρησαν οικιοθελώς από την 1η Μαρτίου 2020 κ μετά.