Για το δεματοποιητή προορίζονται τα 4,2 εκ., λέει η Περιφέρεια

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το θέμα της διάθεσης πίστωσης 4,2 εκ. ευρώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κέρκυρας, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διευκρινίζονται τα εξής:

01
Ιουλίου / 2016

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ενέκρινε, την 30η Νοεμβρίου 2015,  την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου “Δημιουργία υποδομής προεργασίας, δεματοποίησης, κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων οικιακών αποβλήτων νομού Κερκύρας”, με ΚΕ 2015ΕΠ02200004 και προϋπολογισμό 4.200.000 ευρώ.
 
Την 7η Δεκεμβρίου 2015 ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε αντιστοίχως την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4,2 εκ. ευρώ  για το έργο “Δημιουργία υποδομής προεργασίας, δεματοποίησης, κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων οικιακών αποβλήτων Νομού Κερκύρας”, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
1. “Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής, τεμαχισμού, δεματοποίησης και κομποστοποίησης απορριμμάτων”
2. “Κατασκευή υποδομών εκφόρτωσης, δεματοποίησης και εναπόθεσης απορριμμάτων και
3. Κατασκευή ΧΥΤΥ ταφής δεμάτων.
Τελικός δικαιούχος ορίστηκε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας και φορέας υλοποίησης του έργου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.
 
Την 5η Απριλίου 2016 η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΙΝ με έγγραφό της προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας, ενημερώνει ότι υπάρχει ήδη κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδας το ποσό των 500.000 ευρώ, από την κατανομή της χρηματοδότησης για το ως άνω έργο. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβιβάσεις πιστώσεων γίνονται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου καθώς και ότι μέχρι 31-12-2016 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές, διότι υπάρχει κίνδυνος επιστροφής του ποσού της κατανομής στα αδιάθετα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο φορέας υλοποίησης του έργου να επισπεύσει τις διαδικασίες εκτέλεσης ώστε να υπάρξουν δεσμεύσεις των υποέργων (συμβάσεις, λογαριασμοί κλπ) έως τις 31/12/2017.