Αλλάζει πάλι ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής στα Ιόνια Νησιά

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,

13
Aυγούστου / 2019

ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων Υποστράτηγος Σπυρίδων Σκλάβος μετακινήθηκε για υπηρεσιακούς λόγους στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην θέση του τοποθετήθηκε ο Ταξίαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος, ο οποίος υπηρετούσε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας ως Διευθυντής. Η αλλαγή αυτή γίνεται τρεις μέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα στη θέση του Κωνσταντίνου Παπανικολάου.