Ενημέρωση από το Δήμο για την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπ. Καθαριότητας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή δηλώσεις σχετικές με την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας

04
Ιουλίου / 2019

Καθαριότητας από τη Διεύθυνση Καθαριότητας  του Δήμου ανακοινώνεται:

Μητρώο οχημάτων – Μητρώο οδηγών

Επικαιροποιήθηκε το μητρώο των οχημάτων του δήμου, καθώς ήταν καταγεγραμμένα μόνο 162 οχήματα και μηχανήματα και πλέον το μητρώο διαθέτει 425 οχήματα που ποτέ δεν είχαν καταγραφεί. Παράλληλα δημιουργήθηκε μητρώο οδηγών που δεν υπήρχε στην υπηρεσία πριν το 2016.

Επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων

Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 κατατέθηκαν 4.317 αιτήματα επισκευών στο δημοτικό συνεργείο του Πέλεκα. Από αυτά διεκπεραιώθηκαν 2056 (44%) αιτήματα από το συνεργείο του δήμου, ενώ 1000 αιτήματα (22%) διεκπεραιώθηκαν με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών από το συνεργείο του Δήμου. Με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργείων διεκπεραιώθηκαν 806 (17%) αιτήματα επισκευών, ενώ 797  αιτήματα (17%) αφορούσαν επισκευές ελαστικών. Αντικαταστάθηκαν ελαστικά σε 170 συνολικά οχήματα κατά το διάστημα της τριετίας, όταν σε μερικά οχήματα δεν είχαν αλλαχθεί ελαστικά για περισσότερα από 8 χρόνια. Τοποθετήθηκαν διακριτικά γνωρίσματα του δήμου σε περισσότερα από 124 οχήματα, ενώ σε 8 οχήματα τοποθετήθηκαν διακριτικά γνωρίσματα ανακύκλωσης. Εγκαταστάθηκε σύστημα GPSσε 7 οχήματα του δήμου.
Για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων μόνο το 2018 δαπανήθηκαν 436.000,00 €, ενώ το 2019 έχουν τιμολογηθεί εργασίες 108.000,00€ και έχουν ανατεθεί και είναι προς τιμολόγηση άλλες 96.000,00 €. Μόνο από τις επισκευές των ελαστικών, το άνοιγμα της αγοράς και την καλύτερη διαχείρισή τους είχαμε δραστική πτώση των τιμών επισκευής τους με εκτιμώμενα κέρδη τριετίας 41.000,00 € περίπου.

Μεταβιβάσεις οχημάτων

Πραγματοποιήθηκαν 20 μεταβιβάσεις οχημάτων από πρώην Καποδιστριακούς δήμους στον ενιαίο δήμο και βρίσκονται σε εκκρεμότητα στη Διεύθυνση Μεταφορών άλλες59, όταν από το 2011 έως το 2015 είχαν πραγματοποιηθεί 7.

Νέες άδειες οχημάτων

Εκδόθηκαν 9 νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων ενώ εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες άλλες 8.

Κατάθεση πινακίδων

Δηλώθηκε ακινησία σε 30 οχήματα, ενώ έχουν κατατεθεί 45 ακόμα άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας από οχήματα πρώην δημοτικών αναπτυξιακών επιχειρήσεων.

Επανέκδοση αδειών

Ολοκληρώθηκε η επανέκδοση 2 αδειών κυκλοφορίας και εκκρεμούν άλλες 7.

Αποσύρσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία για την απόσυρση οχημάτων. Από αυτά ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 7 οχήματα και εκκρεμούν ακόμα 24.

Ασφαλιστική κάλυψη

Διακόψαμε την ασφαλιστική κάλυψη 27 οχημάτων που δεν κυκλοφορούσαν και ασφαλίσαμε 22 οχήματα που κυκλοφορούσαν και δεν ήταν ασφαλισμένα. Στο διάστημα της τριετίας τα οχήματα δεν ήταν ανασφάλιστα, ούτε για μια μέρα.Από ασφαλιστική κάλυψη θραύσης κρυστάλλων εξοικονομήσαμε 4.500,00 € (αλλάχθηκαν 15 κατεστραμμένα παρμπρίζ οχημάτων)

Τέλη κυκλοφορίας

Ζητήθηκε η εξαίρεση οχημάτων που απαλλάσσονταν από τέλη κυκλοφορίας και πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας μόνο για τα οχήματα που κυκλοφορούν ή επισκευάζονται, ενώ κατατέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για τα υπόλοιπα οχήματα. Μόνο από τις καταθέσεις των πινακίδων και την διόρθωση και απαλλαγή των οχημάτων για τον δήμο προέκυψε κέρδος της τάξεως των 46.000,00 € ετησίως.

Βεβαιώσεις ταχογράφων

Αποκτήθηκαν 71 βεβαιώσεις ταχογράφων και εκκρεμούν μόνο 3 για την πλήρη κάλυψη του στόλου (πρόκειται για οχήματα που επισκευάζονται).  Κάλυψη στόλου το 2015: 5%. Κάλυψη στόλου 2019: 96%.

Δελτία καταλληλότητας

Τον Ιούλιο του 2016 δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ διέθεταν 15 οχήματα σε σύνολο 126 οχημάτων που κυκλοφορούσαν (ποσοστό 13%). Σήμερα, δελτίο καταλληλότητας διαθέτουν 72 οχήματα (ποσοστό 55%), ενώ δεν διαθέτουν 58 (ποσοστό 45%). Από τα οχήματα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ΚΤΕΟ  κάποια επισκευάζονται, και κάποια δεν διαθέτουν εγκατάσταση ABSή δεν αναγράφεται η εγκατάσταση στην άδειά τους (πρόλο που εκκρεμούν οι σχετικές αιτήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα).

Εγκατάσταση ABS

Αποκτήθηκαν27 βεβαιώσεις εγκατάστασης ABS. Από αυτές επανεκδόθηκαν 7 άδειες οχημάτων (αναγραφή ABS) ενώ εκκρεμούν ακόμα 11 βεβαιώσεις. Από τις βεβαιώσεις αυτές ο δήμος εξοικονόμησε 6.700,00 €.

Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων

Εκδόθηκαν 6 πιστοποιητικά καταλληλότητας για γερανοφόρα και καλαθοφόρα οχήματα, όταν 2015 δεν είχαν πιστοποιητικά τα γερανοφόρα οχήματα. Ποσοστό κάλυψης στόλου 100% από 50% το 2015.

Καύσιμα

Μέσα στην τριετία με ορθολογική διαχείριση εξοικονομήθηκαν περισσότεροι από 78 τόνοι καυσίμου, καθώς μειώθηκε ο μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμου ανά όχημα από 367 ltτο 2016 σε 313,45ltτο 2019. Εκτιμώμενα κέρδη από τα καύσιμα: 110.000,00 €.
 

Ελένη Κορωνάκη