Διχάζεται ο εμπορικός κόσμος για το χάρτη του ΟΛΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Κέρκυρας σχετικά με την κυκλοφορία τουριστικού διαφημιστικού χάρτη του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. και του Δήμου Κέρκυρας.

24
Ιουνίου / 2016

Με ανακοίνωσή του «το προσωρινό Δ.Σ. του Ενιαίου Κερκυραϊκού Εμπορικού Επαγγελματικού και Τουριστικού Φορέα εκφράζει την αντιθεσή του στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής ζωής και καταδικάζει απερίφραστα την κίνηση του συναδέλφου Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας και της Ομοσπονδίας (που είναι ενεργό μέλος ο Φορέας μας) Κώστα Μουζακίτη να ζητήσει την ποινική δίωξη των συναδέλφων που εκπροσωπούν τον Σύλλογο Αργυροχρυσοχόων Κέρκυρας επειδή εξέδωσαν συνδικαλιστική ανακοίνωση με την άποψη τους πάνω στο θέμα της κυκλοφορίας τουριστικού διαφημιστικού χάρτη του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. και του Δήμου Κέρκυρας.
Οι πολιτικές - ιδεολογικές και κυρίως οι ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ !! δεν λύνονται ούτε από την Αστυνομία ούτε από τα αυτόφωρα και τα δικαστήρια αλλά με διάλογο και συζήτηση στα όργανα μας αλλά και στον δρόμο με τους συναδέλφους που λέμε !!! ότι εκπροσωπούμε.
Τέλος ο Φορέας μας δηλώνει ότι επιθυμεί να μεσολαβήσει στους συναδέλφους ώστε να λήξει το θέμα συγκαλογνώμως. 
Η δραματική οικονομική -κοινωνική κατάσταση στην Πατρίδα μας και την Κέρκυρα δεν δικαιολογεί «παιδιαρίσματα».

Ο Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Κέρκυρας επανήλθε με νέα ανακοίνωση:
«Αναφορικά με τις πρόσφατες δυσάρεστες εξελίξεις, στη γνωστή υπόθεση του εκδοθέντος από τον Ο.Λ.ΚΕ. (και υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας), χάρτη, ο οποίος συμπεριλαμβάνει διαφημιστικές καταχωρίσεις, στις οποίες ο Σύλλογός μας αντέδρασε, με δημοσιευμένο στον τοπικό τύπο, δελτίο, ερχόμαστε δια του παρόντος να δηλώσουμε τα κάτωθι, ρητά επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, οποτεδήποτε κριθεί τούτο απαραίτητο, προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών όλων των κλάδων.
1.       Με το επίμαχο δημοσίευμα, δεν πράξαμε τίποτε περισσότερο από το να κοινοποιήσουμε τις επιφυλάξεις μας, σχετικά με την πλήρη τήρηση των όρων υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού στο χώρο των επαγγελματιών του τόπου μας, λόγω συμπερίληψης ως διαφημιζομένων, ελαχίστων μόνον συναδέλφων όλων των κλάδων, στον εκδοθέντα χάρτη, ο οποίος, εκδιδόμενος και υπό την αιγίδα τελών, επισήμων φορέων δημόσιας λειτουργίας (Ο.Λ.ΚΕ. & Δήμος Κέρκυρας) διανέμεται ήδη δωρεάν και τίθεται υπόψη μεγάλου αριθμού επισκεπτών του νησιού μας.
2.       Με το αυτό δημοσίευμα, δίχως την παραμικρή αναφορά στο νομότυπο του διενεργηθέντος διαγωνισμού, επισημάναμε απλώς την, περιελθούσα σε γνώση μας, μη πληροφόρηση ικανού αριθμού μελών του συλλόγου μας, περί τον διενεργηθέντα από τον Ο.Λ.ΚΕ. διαγωνισμό, δεδομένο το οποίο εξ αντικειμένου επιβεβαιώνεται από την μικρή συμμετοχή σ’ αυτόν και την τελική αδυναμία κάλυψης των περισσοτέρων εκ των προκηρυχθεισών θέσεων διαφημίσεων.
3.       Περαιτέρω, και ακριβώς ως εκ του δεδομένου της μειωμένης συμμετοχής στον διενεργηθέντα διαγωνισμό και της επικαλουμένης από πλείστους συναδέλφους αγνοίας περί την διενέργειά του, διερωτηθήκαμε λογικά για τη συμμετοχή των ολίγων διαφημιζομένων.
4.       Εν τέλει ζητήσαμε από τη Διοίκηση του Ο.Λ.ΚΕ. και τον Δήμο Κέρκυρας, να αποσύρει τον εκδοθέντα χάρτη, ώστε να μην υφέρπει η παραμικρή αμφιβολία περί την τήρηση των όρων θεμιτού επαγγελματικού ανταγωνισμού, λαμβανομένου υπόψη του δεδομένου ελαχίστων διαφημιστικών καταχωρίσεων, σε έντυπο το οποίο αφενός φέρει την εγκυρότητα και βαρύτητα δημοσίων (υπό ευρεία έννοια), φορέων, αφετέρου διανέμεται δωρεάν σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Τα ανωτέρω προφανή, μόνη στόχευση των οποίων ήταν η διατήρηση ενός κλίματος παροχής, κατά το δυνατόν, ίσων ευκαιριών στους επαγγελματίες όλων των κλάδων, ώστε στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να μην τίθενται – έστω και εκ λάθους - συνιστώσες αποκλεισμών, και τα οποία εν πάσει περιπτώσει ανταποκρίνονταν στην, επί του συγκεκριμένου θέματος, γνώση μας κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης του επίμαχου δελτίου τύπου, εν τέλει εξήρκεσαν δυστυχώς, ώστε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου μας, γνωστοί σε ευρύ κύκλο προσώπων ως σοβαροί επαγγελματίες και έντιμοι κοινωνοί, να συλληφθούν και να κληθούν, ως παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου, να δώσουν αρμοδίως εξηγήσεις για το …έγκλημά μας ! Ταύτα δε, ως εκ της υποβολής μήνυσης από συγκεκριμένο συνάδελφο, ο οποίος κρίνοντας εαυτόν θιγόμενο από το συγκεκριμένο δημοσίευμά μας, επέλεξε τον χώρο του ποινικού ακροατηρίου, ως πρόσφορο και κατάλληλο για την εξέλεγξη μιας συμπεριφοράς, της οποίας εν πάσει περιπτώσει τα κίνητρα προφανώς και δεν ήσαν προσωπικά, ουδέ κατ’ ελάχιστο.
Επί τούτοις το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κινούμενο όπως πάντα με γνώμονα την υπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων όλων των συναδέλφων και την συνδρομή στην προστασία της ομαλής λειτουργίας της τοπικής αγοράς, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στα ήδη διωκόμενα μέλη του (Πρόεδρο και Γραμματέα), καλεί τον μηνυτή συνάδελφο να επανεξετάσει τη στάση του με πνεύμα προσοχής και νηφαλιότητας και επιβεβαιώνει την απόφασιστικότητά του, στην αντιμετώπιση οιωνδήποτε, εκουσίων ή ακουσίων, πρακτικών ικανών να διαταράξουν τους – επιτέλους νομίμως προστατευομένους – όρους θεμιτού και υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού».