Αφιέρωμα στον Bill Evans με τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση στο Πολύτεχνο

Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ φιλοξενεί τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση σε σόλο πιάνο, αφιέρωμα στον Bill

19
Ιουνίου / 2019

Evans.  Θα ακολουθήσει jazz jam. Στο Πoλύτεχνο Σχολεμβούργου 39 - είσοδος Νέου Φρουρίου -  Κέρκυρα την Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 21.30, είσοδος ελεύθερη

Ελένη Κορωνάκη