Πρόσληψη ενός ακόμα μικροβιολόγου στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

Συνολικά τέσσερις πλέον οι υπηρετούντες ειδικευμένοι ιατροί στο συγκεκριμένο εργαστήριο

06
Ιουνίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρόσληψη ακόμα ενός μικροβιολόγου στο νοσοκομείο. Η πρόσληψη αυτή αφορά νέα θέση και συγκεκριμένα στο μικροβιολογικό- βιοχημικό εργαστήριο, αυξάνοντας τον αριθμό των υπηρετούντων ειδικευμένων ιατρών στο συγκεκριμένο εργαστήριο σε 4. Με την πρόσληψη αυτή αναμένεται και η διακοπή μετακινήσεων μικροβιολόγων από το ΚΥ Κέρκυρας, δίνοντας τη δυνατότητα και απογευματινής λειτουργίας του εργαστηρίου, στο ΚΥ Κέρκυρας, καθώς οι υπηρετούντες μικροβιολόγοι σε αυτό είναι 2.

Νέος ιατροδικαστής 
Ολοκληρώθηκε επίσης την προηγούμενη Παρασκευή, η πρόσληψη νέου ιατροδικαστή, καθώς η θητεία του προηγούμενου ιατρού είχε λήξει προ 7ημέρου. Συνολικά  με τις 2 αυτές προσλήψεις ο αριθμός των ειδικευμένων υπηρετούντων ιατρών έχει αύξηση κατά 27,5% σε σχέση με την 1/1/2016, ενώ έχουν προκηρυχθεί ακόμα 22 νέες μόνιμες θέσεις ιατρών των οποίων η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη.