Το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας φιλοξενεί το Erasmus με θέμα «Πολιτιστικό μωσαϊκό της Ευρώπης»

Τα σχολεία προέρχονται από τις πόλεις Velez-Malaga Ισπανίας, Cioia del Colle Ιταλίας, Inowroclaw Πολωνίας, Daugavpils Λετονίας

04
Μαΐου / 2019

Το 7ο Γυμνάσιο υποδέχεται στην Κέρκυρα τα σχολεία της σύμπραξης ΚΑ2
Erasmus+. Τα σχολεία προέρχονται από τις πόλεις Velez-Malaga Ισπανίας,
Cioia del Colle Ιταλίας, Inowroclaw Πολωνίας, Daugavpils Λετονίας. Το θέμα της σύμπραξης είναι: Πολιτιστικό μωσαικό της Ευρώπης: επιρροές και αλληλεπιδράσεις στον ευρωπαικό πολιτισμό, και υλοποιείται κατά τη διετία 2017-2019.
Οι φιλοξενούμενοι είναι συνολικά 22 άτομα (13 μαθητές και 9 καθηγητές).
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα φιλοξενηθούν από τις οικογένειες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, οι οποίοι έχουν ήδη φιλοξενηθεί από αντίστοιχες οικογένειες μαθητών των 4 σχολείων.
Οι φιλοξενούμενοι μαθητές και καθηγητές θα βρίσκονται στην Κέρκυρα από 4 έως 9 Μαιου, στη συνέχεια θα επισκεφθούν την Αθήνα από 9 έως 11 Μαιου, με τη συνοδεία καθηγητών της ομάδας Erasmus+ του σχολείου μας. Το πρόγραμμα φιλοξενίας στην Κέρκυρα περιλαβάνει επισκέψεις και ξεναγήσεις στην Παλιά πόλη, στα Μουσεία και σε ενδιαφέρουσες περιοχές του νησιού.
Επίσης περιλαμβάνει εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητών και καθηγητών σχετικών με το θέμα του προγράμματος, τα οποία θα γίνουν στο χώρο του σχολείου μας.
Με τις ανταλλαγές επισκέψεων και φιλοξενίας τα ευρωπαικά προγράμματα
Erasmus+ προωθούν στην πράξη την αλληλογνωριμία των νέων της Ευρώπης, με
στόχο οι ευρωπαίοι πολίτες του μέλλοντος να αποκτήσουν συνείδηση της κοινής ευρωπαικής τους ταυτότητας.