Συγκροτήθηκε ξανά σε σώμα η προσωρινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας

Πρόεδρος και πάλι ο Σταμάτης Πελάης

23
Απριλίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, μετά την νέα, από 17/4/2019, Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας, διόρισε ως προσωρινό διοικητικό συμβούλιο τους (με αλφαβητική σειρά): Γεώργιο Ανδριώτη, Σπυρίδωνα Αργυρό, Δανιήλ Γαβριηλίδη, Χρήστο Γκράτσα, Παύλο Ζήμο, Νικόλαο Θεοφύλακτο, Ελένη Μάζη, Σταμάτιο Πελάη, Ιωάννη Χαλικιόπουλο.

Μετά τη νέα διαδικασία συγκρότησης του οργάνου που έγινε χθες, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής.

Πρόεδρος ο Σταμάτιος Πελάης, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Γκράτσας, Γενικός Γραμματέας ο Νικόλαος Θεοφύλακτος, Ταμίας ο Δανιήλ Γαβριηλίδης, Έφορος ο Γιώργος Ανδριώτης Μέλη ορίζονται οι Ελένη Μάζη, I.Χαλικιόπουλος, Π. Ζήμος, Σ. Αργυρός.

Κατόπιν της συγκρότησης, ορίζονται μέλη της Διοίκησης ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τις παρακάτω επιτροπές:

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών

Τακτικό Μέλος: Σ. Πελάης Αναπλ. Μέλος: Γ. Ανδριώτης
Δευτεροβάθμια Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών

Τακτικό Μέλος: X. Γκράτσας Αναπλ. Μέλος: Ν. Θεοφύλακτος

– Επιτροπή ΟΑΕΔ για το ΚΠΑ2 Κέρκυρας

Τακτικό Μέλος: Ν. Θεοφύλακτος Αναπλ. Μέλος: Σ. Πελάης

– Τοπική Διοικητική Επιτροπή ΕΦΚΑ Κέρκυρας

Τακτικό Μέλος: Σ. Πελάης Αναπλ. Μέλος: Δ. Γαβριηλίδης

– Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

Τακτικό Μέλος: Γ. Ανδριώτης Αναπλ. Μέλος: Ε. Μάζη

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέρκυρας

Τακτικό Μέλος: Ε. Μάζη Αναπλ. Μέλος: Γ. Ανδριώτης

– Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρου και

Κινηματογράφων

Τακτικό Μέλος: X. Γκράτσας Αναπλ. Μέλος: Ν. Θεοφύλακτος

– Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων

Τακτικό Μέλος: Η. _ Αναπλ. Μέλος: Γ. Ανδριώτης

Επιτροπής Παιδείας

Τακτικό Μέλος: Δ. Γαβριηλίδης Αναπλ. Μέλος: Σ. Πελάης

– Επιτροπή Εργασίας

Τακτικό Μέλος: X. Γκράτσας Αναπλ. Μέλος: Ε. Μάζη