Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, διοργανώνει ετήσια

30
Μαρτίου / 2019

Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ  στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας « Η ΜΕΛΙΣΑ» στην 2α παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 ( πίσω από το ΙΚΑ )  με τα παρακάτω θέματα׃
1. Διαπίστωση Απαρτίας.
2. Εκλογή Προεδρείου.
3. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
4. Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων Δ.Σ. του έτους 2018
5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018.
6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
7. έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Έγκριση Προγράμματος  Δράσης 2019
9. Τοποθετήσεις – Συζήτηση μελών του Συλλόγου.  Προτάσεις.
10. Ενημέρωση του Προέδρου στα  τρέχοντα προβλήματα των  ατόμων με αναπηρία.

Ελένη Κορωνάκη