Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων και Παλαιοκαστριτών»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφηκε χθες από το Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο, και τον ανάδοχο του έργου σύμβαση για

21
Μαρτίου / 2019

την «Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων, Παρελίων και Παλαιοκαστριτών». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  61.950,00 ευρώ και η χρονική διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες.

Ελένη Κορωνάκη