Προτεραιότητα η αλλαγή του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Κέρκυρας, για το Γιώργο Καλούδη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Γιώργος Καλούδης, υπ. δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων με τον συνδυασμό «Πρώτα η Κέρκυρα»

14
Μαρτίου / 2019

έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχοντας  πλήρη επίγνωση για την κατάσταση ομηρείας κατοίκων και επιχειρήσεων, που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην πόλη Κερκύρας, πλαίσιο που διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε ερήμην και χωρίς την ουσιαστική συμμέτοχη φορέων / κατοικων /επιχειρήσεων, δηλώνουμε ότι για το συνδυασμό μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και δέσμευση ,η τροποποίηση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας με προσαρμογή στα  νέα δεδομένα, όπως αυτά έχουν εφαρμογή σήμερα στην πόλη της Κερκύρας .
Με την τεχνική υποστήριξη του ΤΕΕ παρ. Κέρκυρας, θα διαμορφωθεί ενιαία τεκμηριωμένη εισήγηση που θα περιλαμβάνει σημειακές επεμβάσεις και τροποποιήσεις που θα επιτρέψουν τα επόμενα χρόνια η πόλη – μνημείο της Κέρκυρας, να εξελιχτεί σε αστικό χώρο ασφαλή με σεβασμό στο ανθρωπογενές και δομημένο περιβάλλον, προσβάσιμο και ελκυστικό για κατοίκους και επισκέπτες, δημιουργώντας  συνθήκες ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, για μας είναι πρώτα η Κέρκυρα».