Ο Γιώργος Σαγιάς υποψ. Δήμαρχος με την Ν.Δ. για τη Νότια Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Σάββατο, συνεδρίασε η ΔΗΜ.ΤΟ Νότιου Τομέα Κέρκυρας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Σαγιά, με θέμα ημερήσιας διάταξης την διάσπαση του Δήμου Κέρκυρας.

12
Μαρτίου / 2019

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης η ΔΗΜ.ΤΟ Νότου «ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να στηρίξουν ως υποψήφιο Δήμαρχο για την Νότια Κέρκυρα τον Πρόεδρο Γιώργο Σαγιά, γιατρό και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας.
Ο κ. Σαγιάς αφού ευχαρίστησε τα μέλη της ΔΗΜ.ΤΟ απεδέχθη την ομόφωνη απόφαση και διαβεβαίωσε για την συμμετοχή του ως υποψήφιου Δημάρχου στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές».
 

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ                           ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΡΕΛΗΣ