Αποχαιρετιστήρια ομιλία του υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας D. Bushati. Τι πετύχαμε

Με τον Νίκο Κοτζιά (δ)

Σήμερα, καθώς μπήκα σε αυτό το κτίριο για τελευταία φορά ως υπουργός Εξωτερικών, συνειδητοποίησα ότι δεν θα είμαι πλέον μέρος της καθημερινής ζωής της, αλλά είμαι τυχερός που θα αποτελέσω μέρος της ιστορίας της.

23
Ιανουαρίου / 2019

Το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών είναι ένα από τα λίγα θεσμικά όργανα που συνεπάγονται τη συμβολική ευθύνη της εκπροσώπησης του κράτους. Ίσως γι 'αυτό το λόγο ένας τέτοιος θεσμός έχει υπομείνει καλύτερα από τα άλλα θεσμικά όργανα τα κύματα της μετάβασης και των παραπτωμάτων της πολιτικής.
Από την πρώτη μέρα της θητείας μου, έχω θεωρήσει τη συγκεκριμένη εξουσία της θέσης του Υπουργού Εξωτερικών τιμή και υποχρέωση και κατά τη διάρκεια της θητείας μου όλα προσπάθησα να βασιστώ σε τρεις αξίες: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό.
Η ακεραιότητα δεν συνεπάγεται μόνο πνευματική ορθότητα ή προσωπική αρετή, αλλά και ένταξη. Προσπάθησα να το καταδείξω εμπλέκοντας στη λήψη αποφάσεων πολλούς συναδέλφους της Εξωτερικής Υπηρεσίας με βάση το πεδίο εμπειρίας και εμπειρίας τους, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αυτού του θεσμού και τις προτεραιότητες του έργου μας.
Στο έργο μου, καθοδηγείται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες της Εξωτερικής μας Πολιτικής. Τα θεμέλια που διέπουν αυτή την πολιτική απορρέουν από την ίδρυση του Αλβανικού Σύγχρονου Κράτους, το οποίο επαναπροσδιορίστηκε μετά την πτώση της κομμουνιστικής δικτατορίας, καθιστώντας ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή και δυτική μας ανικανότητα.
Για μένα, η ακεραιότητα είναι επίσης θέμα αναγνώρισης και αξιοποίησης του έργου των πατριωτικών προγόνων μας, καθένας από τους οποίους έχει βάλει μια πέτρα στο κρατικό μας κτίριο.
Η εμπιστοσύνη είναι το νήμα που συνδέει την καθημερινή εργασία του διπλωμάτη, διότι ο διπλωμάτης, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο, ασχολείται με τον "άλλο", με τους διαφορετικούς, με τους ξένους και με την καινοτομία, ειδικά σε έναν κόσμο που δεν τηρεί πλέον κανόνες που ήδη γνωρίζουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπιστοσύνη συνεπάγεται επίσης θάρρος για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο.
Προσπάθησα να το επιδείξω ανοίγοντας το Υπουργείο όχι μόνο σε νέες προσεγγίσεις και ιδέες ερευνητών εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στη νέα γενιά διπλωματών.
Ελπίζω ότι κάθε νέος διπλωμάτης που έχει προσχωρήσει στην υπηρεσία κατά τα έτη αυτά θα εξυπηρετήσει και θα εκπροσωπήσει την Αλβανία με αγάπη, όχι μόνο για τη χώρα τους αλλά και για τους ανθρώπους της, όπου και αν είναι τοποθετημένοι.
Για μένα ο σεβασμός σημαίνει να μπορώ να ακούσω. Κατά τη δουλειά μου σε αυτό το θεσμικό όργανο, προσπάθησα να δημιουργήσω τα κατάλληλα περιβάλλοντα και το απαραίτητο περιβάλλον, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων. Ήμουν πάντα πρόθυμος να σας ακούσω χωρίς προκατάληψη γιατί πάντα πίστευα ότι κανείς δεν έχει το μονοπώλιο στην αλήθεια και ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής.
Με γνώμονα αυτές τις αξίες, προσπάθησα να ανανεώσω και να ενημερώσω το διπλωματικό μας σώμα, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να παράσχει την αναντικατάστατη συμβολή του στην κοινωνία και την πατρίδα μας.
Πιστεύω ότι η Αλβανία έχει γίνει όλο και πιο αξιόπιστος εταίρος και ηθοποιός στη διεθνή σκηνή, με μια σαφή και αδιαμφισβήτητη φυσιογνωμία στο μωσαϊκό της ευρωατλαντικής οικογένειας μας.
Λόγω των κοινών μας προσπαθειών, καταφέραμε να προβάλουμε μια πιο αξιοπρεπή και προορατική Αλβανία, η οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ως ευκαιρίες και όχι ως προβλήματα.
 
Με αυτή την προσέγγιση κατορθώσαμε:
• Εδραίωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
• Τη λήψη σημαντικών βημάτων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την υπογραφή του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, τη σαφή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και την ατζέντα των διαπραγματεύσεων.
• Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου μας στο ΝΑΤΟ, ως άμεση συνεισφορά στην ευρωατλαντική οικογένεια στην οποία ανήκουμε. Η συμμετοχή της Αλβανίας για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποτελεί μαρτυρία της κοινωνικής μας ευαισθησίας για το σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη συμβολή στην πολυμέρεια. Για πρώτη φορά, ένας Αλβανός εκπρόσωπος εξελέγη για να υπηρετήσει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
• Ενίσχυση της εξουσίας μας σε ολόκληρη την περιοχή, εφαρμόζοντας μια προορατική πολιτική και συμμετέχοντας στις διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς πρωτοβουλίες που βασίζονται στο μέγιστο μας: Ανοιχτό στη Μεσόγειο και κλειδωμένο στα Βαλκάνια. Καταφέραμε να έχουμε τις δύο πρώτες περιφερειακές εγκαταστάσεις που εδρεύουν στα Τίρανα, αντίστοιχα, για το Ταμείο των Δυτικών Βαλκανίων και για το Περιφερειακό Γραφείο Συνεργασίας Νεολαίας. Επίσης καταφέραμε να έχουμε έναν αλβανικό εκπρόσωπο ως πρόεδρο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας.
• Προετοιμασία μιας Αλβανίας με μεγαλύτερη εξουσία σε ολόκληρη την περιοχή, εδραιώνοντας τις σχέσεις με τους Αλβανούς στην περιοχή και μετατρέποντας αυτό το Υπουργείο σε σπίτι όλων των Αλβανών.
• Βελτίωση της εικόνας και της εξουσίας της Αλβανίας σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας την πρώτη την προεδρία ενός σημαντικού οργανισμού, όπως ο ΟΑΣΕ, το 2020.
• Να εκσυγχρονιστούν οι προξενικές υπηρεσίες όπως ποτέ πριν και να μειωθεί σημαντικά η διαφθορά, το κόστος και ο χρόνος των υπηρεσιών, καθώς και να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μας, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους δεσμούς μας με τη διασπορά ως φυσική επέκταση της εξωτερικής μας πολιτικής.
• Το άνοιγμα του Υπουργείου σε μια νέα γενιά διπλωματών, ενώ εκατοντάδες μαθητές κάνουν την πρακτική άσκηση βοηθώντας το διπλωματικό μας σώμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο πέρα ​​από αυτούς τους τοίχους, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα και μετατρέποντας την εξωτερική μας υπηρεσία στην πιο ψηφιακή πλατφόρμα που ακολουθείται.
• Ενίσχυση της υπηρεσίας με βάση την αξία, με τη ριζική βελτίωση του συστήματος προσλήψεων και σταδιοδρομίας στην ξένη υπηρεσία με βάση τις ικανότητες και τη βελτίωση της οικονομικής μεταχείρισης των διπλωματών και των οικογενειών τους.
• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των υποδομών σε διάφορες πρεσβείες και προξενεία, μετατρέποντάς τους έτσι σε άξια περιθώρια για την εκπροσώπηση του αλβανικού κράτους. Για την εξυπηρέτηση της θεσμικής μνήμης του Υπουργείου και του Αλβανικού Κράτους, ανακατασκευάσαμε τα αρχεία και ξεκίνησε η ψηφιοποίησή του για να την καταστήσει προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό.
Το υπουργείο που αφήνω πίσω είναι σε πολύ καλύτερη και πολύ πιο σταθερή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας από ό, τι ήταν πριν από πέντε και μισό χρόνια. Αφήνω πίσω μια φιλόδοξη ομάδα που εργάζεται με αξιοπρέπεια για την Αλβανία, συνεργάζεται για μια πιο ευημερούσα περιοχή και συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη.
Κανένα από αυτά τα επιτεύγματα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την υποστήριξη του πρωθυπουργού Ράμα και των συναδέλφων μου στο κυβερνητικό υπουργικό συμβούλιο.
Με μεγάλη υποστήριξη στην επίτευξη αυτών των στόχων υπήρξαν επίσης διεθνείς εταίροι, με τους οποίους έχω δουλέψει και μοιραστώ τις προκλήσεις της εποχής μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, ξεκινώντας από: τους Υφυπουργούς με τους οποίους είχα την χαρά να συνεργαστώ από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα. τους Γενικούς Γραμματείς · τους Γενικούς Διευθυντές, τους διευθυντές και όλη την ομάδα του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών.
Οι επικεφαλής όλων των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και των ομάδων τους.
Το ακούραστο προσωπικό της Φρουράς της Δημοκρατίας, που προστατεύει αυτό το ίδρυμα, και το υποστηρικτικό προσωπικό, που φροντίζει το κοινό μας περιβάλλον.
Όπως ήδη γνωρίζω, έχω μοιραστεί τις μακρές ώρες εργασίας μου με τη στενή και αφοσιωμένη ομάδα του γραφείου μου. Θεωρώ ότι με τη θέλησή τους, την επιμονή, τον πατριωτισμό και την ετοιμότητα, αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες αξίες των αλβανών νέων επαγγελματιών. Είμαι πεπεισμένος ότι ο καθένας από αυτούς θα αποτελέσει πλεονέκτημα όπου και αν συμβάλλουν στην αλβανική κοινωνία.
Για τις τελευταίες μου ευχαριστίες, θα πρέπει να αναφερθώ σε μια προσωπική ομολογία από τον αγαπητό μου πρώην συνάδελφο και τον σημερινό Πρόεδρο της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, σύμφωνα με τον οποίο «ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός που χάνεται περισσότερο: την πορεία της καθημερινής τους εργασίας · που χάθηκε από την πολιτική που έπαιζε σε καθημερινή βάση. και χάθηκε από την οικογένειά του ".
Και είναι ακριβώς η οικογένεια που έχει υπομείνει περισσότερο και έχει δικαιολογήσει ανεπιφύλακτα κάθε απουσία μου, με διαβεβαίωσε για την υποστήριξή τους στο ταξίδι μου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια των απουσιών μου και να τους ζητήσω συγγνώμη για τα Σαββατοκύριακα που πέρασα απορροφημένα, όπως εγώ, από το Blackberry και το Iphone.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό που βρίσκεται μπροστά μας θα είναι καλύτερο ή πιο εύκολο από αυτό που αφήνουμε πίσω μας. Ως αποτέλεσμα του μετασχηματιστικού μας έργου, υπήρξαν σίγουρα δυστυχισμένοι άνθρωποι και αντίπαλοι. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι οι προκλήσεις μας μας έχουν καταστήσει ισχυρότερους, πιο σταθερούς και, ελπίζω, αξίζει τον κόπο για την αυριανή Αλβανία.
Ευχαριστώ! Καλή τύχη!