Την «Κατασκευή Τεχνικών έργων και αποκατάσταση βλαβών Ο.Δ. Π.Ε. Λευκάδας» υπέγραψε ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αρχικού

03
Δεκεμβρίου / 2018

προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 299.400,78 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522, είναι η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.