Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας- Πόσα θα πληρώσουμε φέτος

Περιθώριο έως 31 Δεκεμβρίου για την εμπρόθεσμη καταβολή τους

27
Νοεμβρίου / 2018

Προθεσμίες

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

   - το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
    - την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Τα τέλη θα είναι, όπως και πέρυσι, χωρισμένα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει με τη χρήση των κωδικών τους στο Τaxisnet ή απλά με τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους να εισέλθουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr και να πληροφορηθούν το ακριβές ποσό που αναλογεί στο όχημά τους. Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων είναι να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός για την πληρωμή των τελών.

Δείτε το ποσό που οφείλετε για το όχημά σας πατώντας εδώ 


Βήμα-βήμα

Αν επιλέξετε εισαγωγή με κωδικούς Taxisnet

   - Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα
   - Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα

Χωρίς κωδικούς Taxisnet  

    - Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
    - Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
    - Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας
    - Επιλέγω «Αναζήτηση»
    - Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»


Ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τέλη κυμαίνονται:

-  Από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000.
-  Από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005.
-  Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2006 έως 2010.
-  Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων.