Προχωρά η νέα μονάδα για την επεξεργασία απορριμμάτων στη Ρόδο

ΡΟΔΟΣ. Το έργο, που είναι από τις βασικές προτεραιότητες του δήμου Ρόδου, έχει προϋπολογισμό 37 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

13
Νοεμβρίου / 2018

Για να υλοποιηθεί το έργο αυτό, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, είχε σειρά επαφών το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη και την προηγούμενη εβδομάδα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα για το θέμα αυτό πρόκειται να μεταβεί στην Αθήνα ο δήμαρχος Ρόδου για να πάρει το πράσινο φως και από τους άλλους εμπλεκόμενους υπουργούς.
Σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες του site ypodomes.com ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κος Γιάννης Δραγασάκης έχει ήδη δώσει το πρώτο «ΟΚ» από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, της οποίας προεδρεύει, ενώ θέμα ημερών θεωρείται η έγκριση των εναπομείναντων Υπουργών που την συναπαρτίζουν, κκ. Σταθάκη, Φάμελλου, Χαρίτση, Σπίρτζη καθώς και του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, κου Μαντζούφα, που θα θέσουν το έργο και επίσημα σε τροχιά υλοποίησης.
Η δυναμικότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) ανέρχεται σε περίπου 61 χιλ. τόνους ετησίως ενώ το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 37,21 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το νησί της Ρόδου, με ετήσια δυναμικότητα απορριμμάτων περί τους 95 χιλ. τόνους, ενώ μεταγενέστερα σχεδιάζεται να δέχεται απορρίμματα και από γειτονικά νησιά όπως η Σύμη, η Τήλος και το Καστελόριζο, σύμφωνα άλλωστε με τα οριζόμενα από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αν και τα στάδια που θα ακολουθήσουν την έγκριση της Διυπουργικής, μέχρι ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα και να αναδειχθεί ο ανάδοχος, απαιτούν ακόμη χρόνο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το έργο ωριμάζει ικανοποιητικά από πλευράς αδειοδοτήσεων με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να είναι ήδη εγκεκριμένη.
 
Τι περιλαμβάνεται στο σχέδιο
 
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Σ.Δ.Α.) της Ρόδου περιλαμβάνει:
1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) της Βόρειας Ρόδου η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα:
- Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας Ρόδου (δημιουργία λεκάνης απόθεσης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκειας ζωής τα 20 έτη).
- Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)
- Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών.
2. Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Δυτική Ρόδο.
3. Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Νότια Ρόδο για τον οποίο υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποδομήσιμων.
4. Δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου για τη Βόρεια Ρόδο και ενός μικρότερου Πράσινου Σημείου για τη Νότια Ρόδο, τα οποία δύναται να συμπληρώνονται με δορυφορικά μικρά πράσινα σημεία συλλογής σε διάφορες περιοχές του νησιού, καθώς και με Νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία και ενός ΚΑΕΔΙΣΠ
5. Εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης. Με την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, δίνεται έμφαση στην προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική προστασία, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ανάκτηση υλικών / ενέργειας κ.λπ.).
Ειδικότερα, με τη δημιουργία των πράσινων σημείων, οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή διαλογής από την πηγή και στο ΚΑΕΔΙΣΠ, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ανακύκλωσης με ειδικά προγράμματα για μαθητές και μικρά παιδιά.
Από τα προτεινόμενα το σημαντικότερο έργο αφορά στην κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βόρεια Ρόδο η οποία περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), Μονάδα Κομποστοποίησης οργανικών και επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. με μετατροπή του σε Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
 
Πολλαπλά τα αναμενόμενα οφέλη
 
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στη Ρόδο είναι άλλο ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο που αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, είτε να εξασφαλιστεί αντικείμενο εργασίας για υφιστάμενες θέσεις. Επίσης, η ωφέλεια στο περιβάλλον παράλληλα με τα έργα αξιοποίησης των αποβλήτων θα είναι εμφανής. Μετά την υλοποίηση του έργου, η μακροχρόνια εξασφάλιση της διάθεσης των απορριμμάτων χωρίς τη δημιουργία των «γνωστών» προβλημάτων υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Από τη Ροδιακή
Αδιαμφισβήτητα, το έργο έχει έμμεσες θετικές κοινωνικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Το έργο έχει χαρακτήρα αφενός προληπτικό λόγω της μείωσης της παραγωγής των αποβλήτων σε οποιαδήποτε μορφή και της ασφαλούς - ελεγχόμενης απόθεσής τους σε ΧΥΤΥ κι αφετέρου θεραπευτικό με την αποκατάσταση του μετά το πέρας λειτουργίας του. Συνοπτικά με τη λειτουργία της Μ.Ε.Α. Ρόδου αναμένεται επιτευχθούν οι εξής στόχοι:
- Υψηλά ποσοστά ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α.) μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ).
- Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) υψηλής ποιότητας σύμφωνο και με τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
- Μείωση της ποσότητας των υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων που θα οδηγούνται προς τελική διάθεση στον παρακείμενο ΧΥΤ, ο οποίος σταδιακά θα μετατραπεί σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
- Διαχρονικός περιορισμός της ποσότητας και βελτίωση της “ποιότητας” (μείωση επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή, ειδικότερα δε των βιοαποδομήσιμων.

ΡΟΔΙΑΚΗ