Αποτελέσματα Εκλογών Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβιών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Νοεμβρίου εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου

12
Νοεμβρίου / 2018

Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβιών. Αναλυτικά:

Για το Δ.Σ.

Μικάλεφ Μαρίνος 126
Αλαμάνος Λάκης 70
Κωστάλης Κωνσταντίνος 68
Αργυρός Νικόλαος 59
Δεμπόνος Θεοφάνης 48
Σπύρου Ανδριανός 44
Σπύρου Ερρίκος 41
Φίλιππα Σπυριδούλα 37
Φίλιππα Σια 33
 
Αναπληρωματικά μέλη
Σπύρου Χρήστος 31
Δόικας Νικόλαος 25
Φίλιππας Χρήστος 22
Μικάλεφ Χριστίνα 15
 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Creti Giuseppe 66
Μικάλεφ Μαρία 65
Σπύρου Άγγελος 50
Σπύρου Αλέξανδρος 31

Εντός των επόμενων ημερών θα συσταθεί σε σώμα το νέο ΔΣ.

Ελένη Κορωνάκη