Δήμαρχος: «Η πρόταση ιδιώτη για μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια ήταν απλώς ενημερωτική»

Διευκρινήσεις από τον Κώστα Νικολούζο σχετικά με αναρτήσεις στο διαδίκτυο

09
Νοεμβρίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή ανάρτηση στο διαδίκτυο πρότασης ιδιώτη υπό τον τίτλο «Πρόταση για μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια, εκ μέρους του Δημάρχου της Κέρκυρας, Κωνσταντίνου Νικολούζου για το Δήμο της Κέρκυρας»  ο Δήμαρχος Κέρκυρας διευκρινίζει:
«Η συγκεκριμένη πρόταση, του  κ. Gareth Morgan, είναι μια από τις προτάσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση μας  για το θέμα της επεξεργασίας αποβλήτων. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του  κ. Morgan ήταν ενημερωτική.   
Ο  Δήμος κινείται, στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, στο πλαίσιο που ορίζουν ο Εθνικός και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και η κείμενη νομοθεσία και ήδη βρισκόμαστε στη φάση έγκρισης μελετών για την κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων με χρηματοδότηση της κατασκευής από πόρους του Ε.Π.  ΥΜΕΠΕΡΑΑ»