Απάντηση της ΔΕΥΑΚ για το αποχετευτικό των Εργατικών Κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνα με επιστολή του στα ΜΜΕ ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ κ. Αλέξανδρος Φαϊτάς αναφέρει

07
Νοεμβρίου / 2018

τα εξής: Αναφερόμενοι σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ Κέρκυρας που αφορά πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη για τον αγωγό αποχέτευσης, επιρρίπτοντας ευθύνες σε Δήμο και ΔΕΥΑΚ, οφείλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1) Τις 9/11/2017 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη η απόφαση της ΔΕΥΑΚ που αφορούσε  την προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό τ. ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ V» (Άγιος Ιωάννης) στην ΕΕΛ Πέλεκα – Σιναράδων.
2) Το Μάιο 2018 παρέλαβε η ΔΕΥΑΚ τη σχετική μελέτη του αποχετευτικού, την οποία πλήρωσε εξ ιδίων πόρων.
3) Τις 5 Ιουλίου 2018 σε σύσκεψη στο Δημαρχείο όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Τεχνικός Σύμβουλος της Διοίκησης της ΔΕΥΑΚ, ο κ. Θεόδωρος Καραμάνης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προτάθηκε από τον ΟΑΕΔ η εκτέλεση του έργου από τον ήδη εγκατεστημένο εργολάβο. Αυτό έγινε όπως ειπώθηκε, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερα χρήματα.
4) Τις 10 Ιουλίου 2018 η ΔΕΥΑΚ απέστειλε έγγραφο προς τον ΟΑΕΔ με το οποίο  ταυτίστηκε  με την παραπάνω πρόταση, συμφωνώντας ότι παράλληλα θα έπρεπε να εξεταστεί η χρηματοδότηση απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΛ Σιναράδων – Πέλεκα που θα παραλάβει τα λύματα του οικισμού.
5) Στη συνέχεια, όπως συμφωνήθηκε στην παραπάνω συνεδρίαση, παραδόθηκε στον εργολάβο του έργου σε ηλεκτρονικό αρχείο η μελέτη του αποχετευτικού.
6) Η ΔΕΥΑΚ βρίσκεται στο στάδιο μελέτης της αποκατάστασης του Βιολογικού  Πέλεκα – Σιναράδων και εγγυάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής του μέχρι την ολοκλήρωση του αποχετευτικού των εργατικών κατοικιών.
7) Ουδέποτε ο ΟΑΕΔ ή ο Δήμος, μετά τα παραπάνω,  ενόχλησε τη ΔΕΥΑΚ είτε εγγράφως είτε προφορικά για την εκτέλεση του έργου της ΕΕΛ Πέλεκα - Σιναράδων.
Ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη έχει η ΔΕΥΑΚ για τη μη υλοποίηση του έργου. Είναι έτοιμη όμως στα πλαίσια της τεχνικής και οικονομικής δυνατότητά της να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί για την επίλυση του δίκαιου αιτήματος που ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια τους οικιστές.

Ελένη Κορωνάκη