1,4 εκατ. € για τη μεταφορά μαθητών

Δαπάνη του Υπουργείου Εσωτερικών, για το τρέχον σχολικό έτος.

06
Νοεμβρίου / 2018

ΑΘΗΝΑ. Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70 εκατ. ευρώ (απ’ τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2018), στις περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-‘19.
Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες. Ειδικότερα για την Π.Ε. Κέρκυρας προβλέπεται  χρηματοδότηση 1.438.000,00 € για την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών για το έτος 2018-‘19.