Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) - Τι ισχύει από 1η Νοεμβρίου;

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Κέρκυρας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

31
Οκτωβρίου / 2018

ότι στις 15 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η υπ’αρίθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που τροποποιεί βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Από  01.11.2018:
1. Η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής ή τελευταίας τροποποίησης. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους νέους όρους και  προϋποθέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την ημέρα έναρξης (01.11.18), η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης ή τελευταίας τροποποίησης.
2. Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.ΕΔ. ή βεβαίωση απόρριψης για όλα τα μέλη της αίτησης που δηλώνουν άνεργα.
3. Για διαμονή σε κατοικία με δωρεάν παραχώρηση, βασική προϋπόθεση αποτελεί η δήλωσή της στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.
4. Για διαμονή σε κατοικία με ενοίκιο, βασική προϋπόθεση αποτελεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες πριν  το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.
5. Για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.
6. Δηλούμενο εισόδημα: Εισάγονται ρητά δύο νέες εξαιρέσεις στο δηλούμενο εισόδημα: α) η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, β) καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). (Αφορά το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4520/2018 και όχι το επίδομα ανεργίας)
7. Τα μέλη του νοικοκυριού που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία εντάσσονται πλέον στην αίτηση για το ΚΕΑ.
8. Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Δήμου μας :
· Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας
Στ.Δεσύλλα 6, Κέρκυρα, ΤΚ49100, Τηλ.2661045923
· Παράρτημα Ρομά
Λιβάδι Ρόπα, Δ.Ε.Παρελίων, Τηλ.2661033100
E-mail : kentrokoinotitas@corfu.gov.gr <mailto:kentrokoinotitas@corfu.gov.gr>