Έλεγχος βιβλιαρίων υγείας – εμβολιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Άφρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Πέμπτη 18/10 οι επισκέπτριες υγείας του ΙΑΚ Κέρκυρας (πρώην ΠΙΚΠΑ) θα κάνουν στο σχολείο έλεγχο βιβλιαρίων υγείας των

18
Οκτωβρίου / 2018

μαθητών μας. Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να προσκομίσουν τα βιβλιάρια υγείας και να τα παραδίδουν στο δάσκαλο/α της τάξης.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ