Σήμερα συνεχίζεται η διακοπείσα για «τεχνικούς λόγους» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Για το θέμα της ανάθεσης σε εργολάβο της αποκομιδής των σωρών απορριμμάτων

12
Οκτωβρίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι η διακοπείσα κατεπείγουσα συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου θα συνεχιστεί σήμερα, Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 15:00 με τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων με παράλληλη συντήρηση του δικτύου με τη διαδικασία τη διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016".